Рожерді жапон тілінде қалай айтуға болады


жауап 1:

Пәтер (өзіңіздің құрдасыңызға немесе кішіге)

了解 (Риокай) / 了解 で す (Рёокай десу) / 了解 し ま し た (Рёокай шимашита)

Тиісті (сіздің басшыңызға немесе бастыққа)

Sho 知 し ま し た (Shochi shimashita) / 承 知 い た し ま し Sho (Shochi itashimasita)

Сыйлы (сіздің үлкен бастыққа немесе тұтынушыға / клиентке)

か し こ ま り ま し た (Kashikomari mashita) / 承 り ま し た (Uketamawari mashita)


жауап 2:

Риокай, көбінесе йокайға дейін қысқарады, бұл йокай немесе юкай деп шатастыруы мүмкін, бұл гоблиндер немесе рухтар үшін сөз.